VIDEO CONFERENCE

Hệ thống Video Conference hay còn gọi là truyền hình hội nghị ngày nay đang đượng sử dụng rộng rãi ở Việt Nam. Với nhu cầu sử dụng Video Conference hiện này thì giải pháp nào tốt nhát cho hệ thống  Video Conference

Video Conference là dịch vụ được triển khai và sử dụng dựa trên các công nghệ mạng truyền thông tiên tiến như IP (Internet Protocol), ATM. Dịch vụ này cung cấp khả năng truyền hình ảnh, âm thanh trực tuyến giữa nhiều điểm trên mạng, giúp tăng cường khả năng tương tác, trao đổi giữa các thành viên trong hội nghị với nhau. Hội nghị truyền hình (Video Conference) có thể được áp dụng vào các lĩnh vực: