Dịch vụ Sip Trunking

 SIP trunking vẫn là một công nghệ tương đối mới, chặt chẽ liên quan đến hệ thống điện thoại hiện đại, kinh doanh và nó là một công nghệ có khả năng có thể mang lại lợi ích kinh doanh cho nhiều người.

Sip trunk là là dịch vụ điên thoại trên trên nền internet (voice over IP, VOIP) và thiết lập tín hiệu thoại thông qua giao thức SIP (Session Initiation Protocol, SIP) để thiết lập 1 đường trunk đấu nối từ tổng đài IP của khách khàng lên nhà cung cấp dịch vụ VoIP tại Việt Nam